Загальні відомості

Друк

Факультет об’єднує вісім кафедр:

Факультет проводить навчально-виховну і методичну діяльність із таких спеціальностей: 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 033 Філософія, 034 Культурологія, а також здійснює науково-дослідну роботу з підготовка доктора філософії в галузі знань 01 “Освіта” за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки та галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” зі спеціальності 053 Психологія.

Розклад на факультеті гуманітарної та економічної освіти 2019-2020 навчальний рік

Бакалаврат

Заліки 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент (стаціонар, 4 курс)

053 Психологія (4 курс)

053 Психологія (3 курс)

053 Психологія (2 курс)

053 Психологія (1 курс)

071 Облік і оподаткування (3 курс)

073 Менеджмент (3 курс)

071 Облік і оподаткування (2 курс)

073 Менеджмент (2 курс)

071 Облік і оподаткування (1 курс)

073 Менеджмент (1 курс)


Магістратура

011 Педагогічні науки

033 Філософія

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент


РОЗКЛАД літньої екзаменаційної сесії на факультеті гуманітарної та економічної освіти 2019-2020 навчальний рік