Шлях по сайту: Наукові конф-ції молодих учених

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Наукові конференції молодих учених

31.03.15

Друк

Актуальні питання теорії та практики

Актуальні проблеми економіки

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики

Андрагогічні засади післядипломної освіти

Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Економічні аспекти розвитку країни

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ

Збірник наукових праць «Економічний аналіз»

Збірник наукових праць Міжнародного економіко-гуманітарного університету

Інформаційні технології в освіті

Конференції молодих

КРЕМЕНЕЦЬКІ КОМПАРАТИВНІ СТУДІЇ

Лес-2015

Маріупольський молодіжний науковий форум

Міжнародна конференція

Молодь, освіта, наука

Науковий вісник Чернівецького університету

Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів

Особливості підвищення якості природничої освіти в технологізованому суспільстві

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Перспективные направления современной науки

ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ

Проблеми діагностики та проектування розвитку

Проблеми математичної освіти

ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн

Соціально-психологічні технології розвитку особистості

Сучасний стан розвитку економіки

Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії

ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Український філологічний дискурс

ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ФАХІВЦЯ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Плани проведення конференцій 2015

Друк

План проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів на 2015 рік у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Завантажити: docx, pdf.

План проведення міжнародних, всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році

Завантажити: doc, pdf.