Шлях по сайту: Студентське наук. товариство

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Студентське наукове товариство

Друк

В університеті активно працює Рада молодих учених ДДПУ, яка є невід’ємною складовою діяльності університету і забезпечує інтеграцію освіти і науки.

Основними завданнями Ради є:

1. Координація взаємодії студентів, аспірантів, молодих учених і самоврядних наукових молодіжних організацій наукових установ, вищих навчальних закладів України;

2. Представлення інтересів молодих учених і студентів в органах управління університетом, установах і організаціях, навчальних закладах та наукових установах ;

3. Підготовка пропозицій щодо створення правових та соціально-економічних умов для залучення талановитої молоді до роботи у науковій сфері, стимулювання професійної діяльності молодих учених у вітчизняних наукових установах та вищих навчальних закладах, підвищення їх фахового рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;

4. Консультативна підтримка молодих учених у питаннях науково-дослідницької діяльності, патентування, співробітництва з іноземними замовниками наукової продукції, тощо;

5. Сприяння організації та проведенню конкурсів наукових робіт, формуванню колективів молодих учених для виконання перспективних наукових проектів.

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

(відсоток від загальної кількості студентів)

Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2012

2390 (88%)

159

66%

2013

1833 (78%)

140

74%

2014

1671 (86%)

127

50%

 

Склад Ради молодих учених:

 1. Ступак Оксана Юріївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри УНЗ, завідувач лабораторії ТЗН – голова Ради молодих учених;

 2. Березка Софія Вікторівна – асистент кафедри практичної психології, заступник голови Ради молодих учених;

 3. Крутогорський Ярослав Володимирович – аспірант кафедри обліку та аудиту;

 4. Киян Людмила Володимирівна – аспірантка кафедри психології;

 5. Могильова Наталія Миколаївна – асистент кафедри логопедії та спеціальної психології;

 6. Божко Дар’я Ігорівна – студентка 4 курсу дефектологічного факультету;

 7. Савченко Марина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти;

 8. Нєсмєлова Ольга Володимирівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики;

 9. Стьопкін Андрій Вікторович – старший викладач кафедри алгебри;

 10. Нестелєєв Максим Аркадійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури;

 11. Тищенко Катерина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської та слов’янської філології;

 12. Гринько Вікторія Олександрівна – кандидат психології наук, доцент кафедри ПМД;

 13. Лобачова Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри ТППО;

 14. Перейма Володимир Васильович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри ЗТД, БЖД та А;

 15. Решетняк Олександра Олександрівна – старший лаборант кафедри ПМТПО;

 16. Григоренко Григорій Валерійович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри ТМОФВР;

 17. Шайда Олександр Геннадійович – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри загальної психології;

 18. Булінг Олег Володимирович – студент 3 курсу факультету ПЕУ;

 19. Москаленко Марина Миколаївна – студентка 5 курсу філологічного факультету.