Шлях по сайту: Експертні висновки

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Експертні висновки

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ «ДДПУ» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини»

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ «ДДПУ» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» (галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія») освітнього рівня «Бакалавр»

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ»

Друк

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ»

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта» зі спеціальності 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за другим (магістерським) рівнем

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта» зі спеціальності 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за другим (магістерським) рівнем

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 033 Філософія за другим (магістерським) рівнем

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 033 Філософія за другим (магістерським) рівнем

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Культурологія» галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 034 Культурологія за другим (магістерським) рівнем

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Культурологія» галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 034 Культурологія за другим (магістерським) рівнем

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (магістр)

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» за другим (магістерським) рівнем

{Детальніше}

 

Експертні висновки про підсумки первинної акредитаційної експертизи осітньо-професійної програми «Початкова освіта» галузь знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта за другим (магістерським) рівнем

Друк

Експертні висновки про підсумки первинної акредитаційної експертизи осітньо-професійної програми «Початкова освіта» галузь знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта за другим (магістерським) рівнем

{Детальніше}

 

Висновки експертної комісії первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ

Друк

Висновки експертної комісії Міністерства осівти і науки України про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика)» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 014 «Середня освіта (Фізика)» за другим (магістерським) рівнем

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика)» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 014 «Середня освіта (Фізика)» за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ»

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (фізична культура)» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 014 «Середня освіта (фізична культура)» (магістр)

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (фізична культура)» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 014 «Середня освіта (фізична культура)» за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ» освітнього рівня «Магістр»

{Детальніше}

 

Висновки експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Психологія" спеціальність 053 "Психологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" (другий (магістерський) рівень)

Друк

Висновки експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Психологія" спеціальність 053 "Психологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" з підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня.

{Детальніше}

 
 • «
 •  << 
 •  < 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  > 
 •  >> 
 • »
Сторінка 1 з 5