Шлях по сайту: Експертні висновки Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (фізична культура)» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 014 «Середня освіта (фізична культура)» (магістр)

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (фізична культура)» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 014 «Середня освіта (фізична культура)» (магістр)

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (фізична культура)» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 014 «Середня освіта (фізична культура)» за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ» освітнього рівня «Магістр»

{Детальніше}