Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика)» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 014 «Середня освіта (Фізика)» за другим (магістерським) рівнем

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика)» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 014 «Середня освіта (Фізика)» за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ»

{Детальніше}