Шлях по сайту: Експертні висновки Висновки експертної комісії первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Висновки експертної комісії первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ

Друк

Висновки експертної комісії Міністерства осівти і науки України про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ

{Детальніше}