Шлях по сайту: Експертні висновки Експертні висновки про підсумки первинної акредитаційної експертизи осітньо-професійної програми «Початкова освіта» галузь знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта за другим (магістерським) рівнем

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Експертні висновки про підсумки первинної акредитаційної експертизи осітньо-професійної програми «Початкова освіта» галузь знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта за другим (магістерським) рівнем

Друк

Експертні висновки про підсумки первинної акредитаційної експертизи осітньо-професійної програми «Початкова освіта» галузь знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта за другим (магістерським) рівнем

{Детальніше}