Шлях по сайту: Експертні висновки Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (магістр)

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (магістр)

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» за другим (магістерським) рівнем

{Детальніше}