Шлях по сайту: Експертні висновки Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Культурологія» галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 034 Культурологія за другим (магістерським) рівнем

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Культурологія» галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 034 Культурологія за другим (магістерським) рівнем

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Культурологія» галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 034 Культурологія за другим (магістерським) рівнем

{Детальніше}