Шлях по сайту: Експертні висновки Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 033 Філософія за другим (магістерським) рівнем

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 033 Філософія за другим (магістерським) рівнем

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 033 Філософія за другим (магістерським) рівнем

{Детальніше}