Шлях по сайту: Експертні висновки Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта» зі спеціальності 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за другим (магістерським) рівнем

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта» зі спеціальності 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за другим (магістерським) рівнем

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта» зі спеціальності 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за другим (магістерським) рівнем

{Детальніше}