Шлях по сайту: Експертні висновки Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ»

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ»

Друк

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ»

{Детальніше}