Шлях по сайту: Експертні висновки

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Експертні висновки

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Соціальна робота» галузі знань 23 Соціальна робота зі спеціальності 231 «Соціальна робота» за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ»

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Соціальна робота» галузі знань 23 Соціальна робота зі спеціальності 231 «Соціальна робота» за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ»

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта»

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ»

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 035 Філологія

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ»

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Мова і література (англійська))» галузь знань 01 Освіта / Педагогіка

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Мова і література (англійська))» галузь знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальність 014 Середня освіта (українська мова і література) другого (магістерського) рівня у ДВНЗ «ДДПУ»

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» галузь знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальність 014 Середня освіта (українська мова і література)

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» галузь знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальність 014 Середня освіта (українська мова і література) другого (магістерського) рівня у ДВНЗ «ДДПУ»

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (російська))» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 014 «Середня освіта (мова і література (російська))»

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (російська))» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 014 «Середня освіта (мова і література (російська))» за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ»

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ «ДДПУ» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія * (за видами)» освітнього рівня «Бакалавр»

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ «ДДПУ» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія * (за видами)» освітнього рівня «Бакалавр»

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки у ДВНЗ “ДДПУ” галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010103 “Технологічна освіта” (спеціальність 014 “Середня освіта (Трудове навчання та технології)”) освітнього рівня "Бакалавр"

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ “ДДПУ” галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010103 “Технологічна освіта” (спеціальність 014 “Середня освіта (Трудове навчання та технології)”) освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки експертизи у ДВНЗ “ДДПУ” галузі знань 0203 “Гуманітарні науки” напряму підготовки 6.020203 Філологія. *Мова і література (російська) (спеціальність 014 “Середня освіта. Мова і література (російська)”) “Бакалавр”

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ “ДДПУ” галузі знань 0203 “Гуманітарні науки” напряму підготовки 6.020203 Філологія. *Мова і література (російська) (спеціальність 014 “Середня освіта. Мова і література (російська)”) освітнього рівня “Бакалавр”

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи у ДВНЗ “ДДПУ” галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями) (спеціальність 016 Спеціальна освіта) першого (бакалаврського) рівня

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ “ДДПУ” галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями) (спеціальність 016 Спеціальна освіта) першого (бакалаврського) рівня

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки діяльності у ДВНЗ “ДДПУ” галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010101 “Дошкільна освіта” (галузь знань 01 “Освіта/Педагогіка”, спеціальність 012 “Дошкільна освіта”) освітнього рівня “Бакалавр”

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ “ДДПУ” галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010101 “Дошкільна освіта” (галузь знань 01 “Освіта/Педагогіка”, спеціальність 012 “Дошкільна освіта”) освітнього рівня “Бакалавр”

{Детальніше}

 
 • «
 •  << 
 •  < 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  > 
 •  >> 
 • »
Сторінка 2 з 5