Шлях по сайту: Експертні висновки

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Експертні висновки

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки експертизи щодо акредитації напряму підготовки 6.030103 Практична психологія

Друк

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки експертизи щодо акредитації напряму підготовки 6.030103 Практична психологія

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у державному ВНЗ «ДДПУ» за спеціальністю 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» (галузі знань 011 Науки про освіту) освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» (галузі знань 011 Науки про освіту) освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ «ДДПУ» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» освітній рівень «Магістр»

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» освітній рівень «Магістр»

{Детальніше}

 

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки експертизи щодо акредитації напряму підготовки 6.020302 Історія, спеціальності 7.02030201 Історія та перепідготовки фахівців за спеціальністю 7.02030201 Історія

Друк

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки експертизи щодо акредитації напряму підготовки 6.020302 Історія, спеціальності 7.02030201 Історія та перепідготовки фахівців за спеціальністю 7.02030201 Історія

{Детальніше}

 

Висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література російська) галузі знань 0203 Гуманітарні науки за ступенем вищої освіти "бакалавр"у Горлівському інституті іноземних мов

Друк

Висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література російська) галузі знань 0203 Гуманітарні науки за ступенем вищої освіти "бакалавр"у Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ ≪Донбаський державний педагогічний університет≫

{Детальніше}

 

Висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література іспанська) галузі знань 0203 Гуманітарні науки... у Горлівському інституті іноземних мов

Друк

Висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література іспанська) галузі знань 0203 Гуманітарні науки за освітнім ступенем бакалавра у Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ ≪Донбаський державний педагогічний університет≫

{Детальніше}

 

Висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.02.03 Філологія (мова і література англійська), спеціальності 7.02030302 Мова і література (англійська)... галузі знань 0203 Гуманітарні науки ... у Горлівському інституті іноземних мов

Друк

Висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література англійська), спеціальності 7.02030302 Мова і література (англійська) (перепідготовка спеціалістів) галузі знань 0203 Гуманітарні науки за ступенем вищої освіти бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста у Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ ≪Донбаський державний педагогічний університет≫

{Детальніше}

 

АКТ узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ДВНЗ «ДДПУ

Друк

АКТ узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» Ліцензія: Серія АЕ №636101 дата видачі 10.03.2015

{Детальніше}

 

Висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.020303 Філологія (англійська) та спеціальності 7.02030304 Переклад (англійська) у галузі знань 0203 Гуманітарні науки

Друк

Висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.020303 Філологія (англійська) та спеціальності 7.02030304 Переклад (англійська) у галузі знань 0203 Гуманітарні науки за освітньо-кваліфікаційними рівнями ≪бакалавр≫ та ≪спеціаліст≫ у Горлівському інституті іноземних мов Державного вищого навчального закладу ≪Донбаський державний педагогічний університет≫

{Детальніше}

 

Висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література німецька), спеціальності 7.02030302 Мова і література (німецька) галузі знань 0203 Гуманітарні науки

Друк

Висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література німецька), спеціальності 7.02030302 Мова і література (німецька) галузі знань 0203 Гуманітарні науки за ступенем вищої освіти бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста у Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

{Детальніше}

 

Висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література французька), спеціальності 7.02030302 Мова і література (французька) галузі знань 0203 Гуманітарні науки

Друк

Висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література французька), спеціальності 7.02030302 Мова і література (французька) галузі знань 0203 Гуманітарні науки за ступенем вищої освіти бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста у Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

{Детальніше}

 
 • «
 •  << 
 •  < 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  > 
 •  >> 
 • »
Сторінка 4 з 5