Шлях по сайту: Абітурієнтам

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Для абітурієтів

Друк

ВИПУСКНИКАМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Факультет психології, економіки та управління ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"

запрошує на навчання

за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями та напрямами підготовки (спеціальностями)

  •  

ОБЛІК І АУДИТ

Одним з невід'ємних елементів економіки є розвинута та ефективно організована бухгалтерська справа. Бухгалтери відіграють життєво важливу роль у наданні доказової й правильної інформації, необхідної для прийняття ефективних управлінських рішень щодо постачання, найму кадрів і використання ресурсів.

Сфера професійної діяльності бухгалтера, аудитора: підприємства різних форм власності, акціонерні товариства, спільні підприємства, концерни, страхові компанії, банки, підприємства торгівлі, контрольно-ревізійні служби, аудиторські фірми, науково-дослідні та вищі навчальні заклади.

Посади, які може обіймати випускник: фінансовий директор, головний бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, керівник аудиторської фірми, аудитор, бухгалтер-експерт, інспектор-контролер, фінансовий працівник тощо.

МЕНЕДЖМЕНТ

Менеджер - це представник особливої професії, що здійснює загальні та специфічні функції управління. Він має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку й прийняття рішень з організаційних питань.

Сфера професійної діяльності менеджера: виробнича, інноваційна, фінансова, маркетингово-збутова діяльність промислового підприємства, організації сфери торгівлі, туризму, транспорту, готельного господарства; організації сфери послуг, установи державного управління, фінансової, інвестиційної та банківської систем.

Посади, які може обіймати випускник: керівник підприємств різних організаційно-правових форм та його фінансових, економічних, юридичних, адміністративних, кадрових підрозділів; керівний робітник апарату органів державної влади; менеджер з питань комерційної діяльності тощо.

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Керівник сучасного навчального закладу – це фахівець вищого рівня не тільки у педагогічній справі, а й спеціаліст, що володіє технологіями управління, виконує функції управління – організацію, планування, контроль діяльності закладу, мотивує персонал до успішної праці.

Сфера професійної діяльності фахівця: державні навчальні заклади традиційної системи навчання, приватні навчальні заклади, навчальні заклади для учнів, що страждають фізичними чи розумовими вадами, інші типи навчальних закладів (позашкільні заклади, заклади навчання дорослих).

Посади, які може обіймати випускник: директор школи, інтернату, ліцею, гімназії, навчально-виробничого комбінату, завідувач дитячого садку, дитячого будинку, керівник позашкільного закладу, заступник керівника навчального закладу.

Навчальний процес на факультеті забезпечують викладачі високої кваліфікації та провідні фахівці-практики. Навчання проводиться в аудиторіях і кабінетах з найсучаснішим обладнанням з використанням новітніх технологій навчання. На факультеті діє навчальна лабораторія, що дозволяє пройти сертифіковане навчання за програмою «1С».

Студенти нашого факультету успішно поєднують навчання із науковою роботою: беруть участь у факультетських, загальноуніверситетських, всеукраїнських конкурсах наукових робіт, олімпіадах, науково-практичних студентських конференціях; публікують результати досліджень у збірниках наукових праць. На факультеті діє аспірантура за економічними спеціальностями, де найкращі студенти мають можливість продовжити свою наукову кар'єру.

ВИПУСКНИКАМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ

за ОКР «МАГІСТР» за спеціальністю

8.18010020 «Управління навчальним закладом»

На навчання запрошуються

- випускники вищих навчальних закладів з вищою освітою (бакалавр, спеціаліст, магістр);

- директори, заступники директорів і педагоги навчальних закладів (ДНЗ, ЗНЗ, ліцеї, гімназії і т.д.);

- керівники методичних служб, методисти органів освіти.

Прийом до магістратури

1. Прийом до магістратури за спеціальністю специфічних категорій 8.18010020 «Управління навчальним закладом» проводиться приймальною комісією на конкурсній основі.

2. Прийом документів відбувається у деканаті факультету економіки і управління (ауд. № 608). Перелік документів такий:

- заява (подається безпосередньо при поданні документів);

- паспорт, ідентифікаційний код (оригінал та копія);

- диплом про повну вищу освіту (оригінал та копія);

- медична довідка за формою 086-У (оригінал або завірена копія);

- копія трудової книжки, завірена в установленому порядку;

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.

3. Всі вступники до магістратури складають:

- вступне фахове випробування.

- вступний іспит з іноземної мови.

Організація навчання

Термін навчання становить 1 рік за денною формою з можливістю навчання за індивідуальним графіком.

Навчальним планом спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом» передбачено викладання таких навчальних дисциплін провідними фахівцями у галузі освіти:

1. Правові аспекти управління навчальним закладом

2. Теорія організації

3. Менеджмент організації

4. Керівник навчального закладу

5. Управління навчальною та виховною діяльністю

6. Управління фінансово-економічною діяльністю

7. Управління трудовими ресурсами

8. Управління змістом робіт

9. Управління інформаційними зв’язками

10. Техніка управлінської діяльності

11. Аудит і оцінювання управлінської діяльності

12. Психологія управління

13. Соціальна та екологічна безпека діяльності

14. Освітні технології

15. Маркетингова та іміджева діяльність навчального закладу

Кваліфікація, академічні та професійні права

По закінченню фахівець одержує кваліфікацію «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)».

Фахівець має право вступати до аспірантури.

Під час навчання (за бажанням) можна здати кандидатські іспити.

Фахівець може працювати у:

- закладах освіти (загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних та ін.);

- установах державного і громадського управління освітою;

- соціальній службі тощо. Фахівець може займати посаду:

- керівник, заступник керівника закладу освіти усіх типів;

- керівник, заступник керівника структурного підрозділу закладу освіти;

- директор (завідуючий, начальник), завідуючий відділом, лабораторією, кабінетом;

- завідувач закладу освіти тощо.

ВИПУСКНИКАМ ТЕХНІКУМІВ І КОЛЕДЖІВ

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

запрошує випускників технікумів і коледжів всіх спеціальностей продовжити навчання на денній або заочній формі за спеціальностями "ОБЛІК І АУДИТ" та "МЕНЕДЖМЕНТ" за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалавр, спеціаліст, магістр

Зарахування відбувається на 2 курс (випускників всіх спеціальностей) або 3 курс (випускників споріднених економічних спеціальностей) за результатами фахової вступної бесіди та середнього балу оцінок додатку до диплома молодшого спеціаліста та, у разі необхідності, ліквідування академічної різниці у навчальних предметах.

Прийом заяв і документів проводиться з 1 липня 2014р. у строки вступної кампанії університету. Зарахування відбувається за контрактною формою навчання. Вартість складає 2600 грн. за семестр на заочній формі навчання та 3925 грн. за семестр на денній формі навчання.

Адреса: 84116, м. Слов’янськ, Донецької області,

вул. Генерала Батюка, 19, 6 поверх, ауд. 608, 613, 614.

Телефони:

(050) 62 56 357 - заст. декана Гончар Любов Вікторівна

(06262) 3-97-53 або (066) 415-98-91 – економічне відділення факультету

(06262) 3-97-50 – приймальна комісія