Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра української мови та літератури

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Склад кафедри

Друк

 

ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА БІЛИЧЕНКО,

доктор наук із соціальних комунікацій, професор,

завідувач кафедри української мови та літератури

У 1991 році закінчила Харківський державний інститут культури за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство». Спеціалізація – художня література та мистецтво. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію «Культурно-виховна роль книги в умовах інформаційного суспільства» у Харківській державній академії культури під керівництвом доктора історичних наук, професора Ільганаєвої В.О.

Викладацькою діяльністю займається з 1995 року, читаючи на кафедрі естетики, історії та культури такі дисципліни та на кафедрі загального та російського мовознавства і теорії та історії літератури. Викладала курси «Історія російської літератури», «Історія зарубіжної літератури», «Актуальні проблеми зарубіжної літератури ХХ століття». У 2003 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Слов’янського державного педагогічного університету за спеціальністю. Викладала російську та зарубіжну літератури на російсько-українському та англо-німецькому відділеннях філологічного факультету. З 2002 по 2005 рік завідувала російсько-українським відділенням філологічного факультету.

У 2013 році, закінчивши докторантуру Інституту журналістики Класичного приватного університету м. Запоріжжя, захистила докторську дисертацію на тему «Художня література у соціально-комунікаційній структурі суспільства» за спеціальністю «Теорія і історія соціальних комунікацій». У лютому 2016 отримала звання професора.

Автор монографії «Художня література в інформаційно-комунікаційному просторі сучасності» і більш ніж 100 статей з теорії та історії літератури, соціальним комунікаціям, культурології у вітчизняних та закордонних виданнях. Постійний учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій, зокрема «Сучасні проблеми філології», «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку», «Світ соціальних комунікацій».

Напрямок наукових досліджень – історія літератури, соціальні комунікації, текстологія, балканістика, культурологія.

БОНДАРЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА,

кандидат педагогічних наук,

доцент

У 1977 році закінчила Донецький державний університет, одержала кваліфікацію “Філолога, викладача української мови та літератури”.

Кандидат педагогічних наук з 2004 року.

З 1992 року працює у ДДПУ. З 2006 року працює на посаді доцента кафедри української мови та літератури.

У 2004 році захистила дисертацію на тему: ”Формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення української літератури” – за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Викладає курси „Культура українського мовлення”, „Українська мова за професійним спрямуванням”.

ГОРБАЧУК ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 1992 році закінчив філологічний факультет Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди (нині Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди), отримавши кваліфікацію вчителя української мови та літератури, англійської мови. З 1992 року працював за призначенням у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Структурно-семантичні типи стійких сполучень слів в офіційно-ділових текстах».

У ДДПУ працює з 2008 року на посаді доцента кафедри української мови та літератури. Викладає курс «Сучасна українська література».

ЖИЖЧЕНКО ЛАРИСА БОРИСІВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 1985 році закінчила Харківський державний педагогічний університет. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Жанрова специфіка повістей О.Кобилянської”. Викладає фольклор та історію української літератури.

Від 2015 року працює на посаді доцента кафедри української мови та літератури.

КОЛГАН ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

На кафедрі української мови та літератури працює з 2000 року.

У 2001 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література”.

2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова за темою “Семантична та словотвірна структура української гірничої термінології”.

Із 2010 року працює на посаді доцента кафедри української мови та літератури. Викладає курси “Практикум з української мови”, “Основи термінознавства”, "Орфографічний та орфоепічний практикум".

КОЧУКОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 1998 році з відзнакою закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут зі спеціальності «Початкове навчання і українська мова та література».

У жовтні 2004 р. в Інституті української мови НАН України захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою «Експресивно-виражальні можливості трансформованих стійких сполучень слів (на матеріалі української преси кінця XX – початку XXI століття)».

З 1 вересня 2005 р. працює на посаді доцента кафедри української мови та літератури ДДПУ.
У 2005 р. Наталія Іванівна опублікувала монографію «Трансформовані словосполуки в мові української преси» (К., 2005 р.), а в 2006 р. навчальний посібник у співавторстві «Із найновіших рекомендацій щодо складних уживань в українській мові» (Київ – Слов’янськ, 2006 р.).

Кочукова Н.І. проводить лекційні та практичні заняття з сучасної української літературної мови на філологічному факультеті, а також курс "Українська мова за професійним спрямуванням".

ЛАПУШКІНА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 2003 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література». У 2008 році – аспірантуру в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка. 23 квітня 2008 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.01 – українська література.

2001–2006 рр. – працювала вчителем української мови та літератури в ЗОШ № 25 м. Краматорська.

З 2008 року – викладачем на кафедрі української мови та літератури ДДПУ, з 2014 року - на посаді доцента.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Проза Сави божка в літературному процесі 20-30-их років ХХ ст.: історична концепція, жанрові особливості".

Член Краматорської міської організації Всеукраїнської спілки краєзнавців.

Викладає дисципліни: «Методика навчання української літератури у старших класах і вищій школі», "Шкільний курс української літератури з методикою його викладання", «Методика аналізу художнього тексту», «Історія української літератури», «Методика навчання української та зарубіжної літератури».

ЛИСЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

Лисенко Наталія Василівна працює у ДДПУ з 15 серпня 1996 року. Має три вищі освіти за спеціальностями: вчитель початкових класів та української мови і літератури (1991–1996 рр.), економіст-маркетолог (1997–1999 рр.), вчитель мови (російської), зарубіжної літератури та української мови і літератури (1999–2004 рр.).

У 2006 р. захистила дисертацію „Мистецький Український Рух: модернізація літературної традиції і модернізм” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

З 2009 року працює на посаді доцента кафедри української мови та літератури.

Викладає курси „Історія української літератури”, „Українська література діаспори”.

ЛЯШОВ НАЗАР МИКОЛАЙОВИЧ,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 2002 році закінчив філологічний факультет СДПІ і отримав повну вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література” та здобув кваліфікацію вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури.

У 2003 році закінчив магістратуру філологічного факультету СДПУ і отримав повну вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література” та здобув кваліфікацію викладача української мови та літератури, педагога-дослідника

З 2004 року працює на кафедрі української мови та літератури ДДПУ на посаді асистента, від 2015 - на посаді доцента. Викладає курс „Історія зарубіжної літератури”.

Тема дисертаційного дослідження “Етноментальні парадигми історичних романів 80-х років ХХ ст. про козацтво”.

НЕСТЕЛЄЄВ МАКСИМ АРКАДІЙОВИЧ,

кандидат філологічних наук,

доцент

З 1 листопада 2007 року працює в ДДПУ. Має вищу освіту за спеціальністю: вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури й англійської мови (2001–2006).

У 2011 р. захистив дисертацію „Суїцидальний дискурс в українській прозі 20-30-х рр. ХХ ст. (психоаналітична інтерпретація)” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Від 2014 року працює на посаді доцента кафедри.

Викладає курс „Історії зарубіжної літератури”, "Історія української літератури".

ПАДАЛКА РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 1997 ріці закінчила з відзнакою Слов’янський державний педагогічний інститут, факультет підготовки вчителів початкових класів за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання; українська мова та література».

З 1997 року працює на кафедрі української мови та літератури ДДПУ, від 2013 - на посаді доцента.

2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему: "Антропоніми Слов'янського регіону Донеччини".

Викладає дисципліни «Сучасна українська літературна мова», «Методика навчання української мови», «Методика навчання української мови у старших класах і вищій школі», "Шкільний курс української мови з методикою його викладання", "Українська мова за професійним спрямуванням".

 

ПОЛЯКОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

Закінчила з відзнакою філологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту 1994 році за спеціальністю „українська мова та література, російська мова та література”.
Працює на кафедрі української мови та літератури з 1994 року, від 2014 - на посаді доцента.

Тема дисертаційного дослідження: „Мовні традиції неокласиків у поетичній спадщині Яра Славутича”.

Коло інтересів – лінгвістика тексту, стилістичні можливості мовної тканини поетичних творів, культуромовні проблеми.

Викладає курси „Українська мова за професійним спрямуванням”, „Українська пунктуація”, „Сучасна українська мова”.

РАЗЖИВІН ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ,

кандидат філологічних наук,

доцент

Закінчив Донецький державний університет 1989 року за спеціальністю „Російська мова та література”, у 2001 році Донецький національний університет за спеціальністю „Українська мова та література”.

На кафедрі української мови та літератури працює з 2002 року, з 2011 - на посаді доцента.

Тема дисертаційного дослідження „Жанрово-стильові особливості української історичної повісті 20-30-х років ХХ століття”.

Викладає курс "Історія зарубіжної літератури".

 

РЕШЕТНЯК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 1995 році закінчила з відзнакою Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Початкове навчання і українська мова та література» та одержала кваліфікацію «Вчитель початкових класів, української мови та літератури».

Працює на кафедрі української мови та літератури з 1995 року, з 2015 - на посаді доцента.

2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Парадигма біблійських символів з онімним компонентом в українській лінгвокультурі", від цього ж року працює на посаді доцента.

Викладає такі дисципліни: «Сучасна українська літературна мова», «Ділова українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням».

Коло інтересів – комунікативна лінгвістика, культуромовні проблеми білінгвальних регіонів, теоретичні та практичні питання порівняльної типології.

РЯБІНІНА ІРИНА МИКОЛАЇВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 1988р. закінчила Донецький державний університет за спеціальністю: філолог. Викладач української мови та літератури.

Доцент кафедри української мови та літератури з 2009 року.
Викладає дисципліни: «Вступ до мовознавства», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Історія української літературної мови».

Дисертаційне дослідження на тему: «Джерела вивчення історії мови в українському та російському мовознавстві ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст.»

СЕГІН ЛЮБОМИР ВАСИЛЬОВИЧ,

кандидат філологічних наук,

доцент

Закінчив з відзнакою Донецький державний університет у 1997 році. У 2002 році закінчив аспірантуру Донецького національного університету. У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Структурно-семантична типологія словотвірних парадигм дієслів динамічної просторової локалізованості в українській і польській мовах”. Від 2015 року працює на посаді доцента кафедри.

Автор таких посібників: Українська лексикологія, фразеологія та лексикографія: Практикум (Донецьк: ДонНУ, 2007. – 115 с. (з грифом МОН України), у співавторстві); Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект: навчальний посібник у 2 ч. (Донецьк-Слов’янськ: ДонНУ, 2010. – 615 с. (з грифом МОН України), у співавторстві); Сучасна українська літературна мова. Морфеміка, словотвір, морфонологія: Тестові завдання (Слов’янськ: СДПУ, 2010. – 90 с.), Українська пунктуація: Хрестоматія (Слов’янськ: СДПУ, 2010. – 258 с.) та ін. Спеціалізується на дослідженні питань основоцентричного словотвору української мови. Працює над докторською дисертацією в руслі накресленої проблематики.

Викладає курси "Сучасна українська літературна мова", "Українська мова за професійним спрямуванням", "Загальне мовознавство", "Історична граматика української мови".

СУШКО ОКСАНА ІВАНІВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

Закінчила з відзнакою філологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту 1994 році за спеціальністю „українська мова та література, російська мова та література”.

Працює на кафедрі української мови та літератури з 1994 року, з 2010 - на посаді доцента.

2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Фразеологія офіційно-ділового стилю як засіб виявлення національної специфіки мови".

Викладає курси „Ділова українська мова”, „Українська мова за професійним спрямуванням” на філологічному факультеті.

ТЕНДІТНА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 1996 закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут з відзнакою й отримала кваліфікацію спеціаліста "вчитель початкових класів та української мови і літератури".

У 2004 з відзнакою закінчила Слов’янський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти, мова і література (російська) та здобула кваліфікацію вчителя мови (російської), зарубіжної літератури та української мови і літератури ".

2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Естетика смерті в сучасній українській прозі (на матеріалі творів Євгена Пашковського та Олеся Ульяненка)".

У ДДПУ працює з 1 вересня 1996 року. З 2012 року - на посаді доцента кафедри української мови та літератури.

Викладає курси "Історія української літератури", "Сучасна українська література", "Дитяча література".

ТИЩЕНКО ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 1993 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю “Педагогіка та методика початкового навчання, українська мова та література”.

У листопаді 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою “Структурна організація й динаміка побутової лексики південнослобожанських говірок”.

З 1 вересня 2004 р. працює на посаді доцента кафедри української мови та літератури ДДПУ.
Викладає курси "Українська діалектологія", "Діалектологія", "Старослов'янська мова", "Українська мова за професійним спрямуванням".

ТИЩЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА,

старший викладач

У 2003 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю “ПМСО. Українська мова та література.” Кваліфікація: Викладач української мови та літератури вищого навчального закладу і вчитель зарубіжної літератури та українознавства.

Працює на кафедрі української мови та літератури з 2004р.
Тема дисертаційного дослідження “Новаторські концепти в творчості Ганни Черінь”.

Викладає курси „Історія української літератури”, „Українська література діаспори”.

ШВИДКА ВАЛЕРІЯ СЕРГІЇВНА,

асистент

2011 року закінчила Слов’янський державний педагогічний університет. Має вищу освіту за спеціальністю: вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури (2006–2011)

2014 року закінчила аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (Український етнологічний центр).

Із 1 листопада 2014 року працює у ДДПУ.

Тема наукового дослідження: «Сакральний час і простір у біблійному дискурсі».

Викладає курс "Українська мова за професійним спрямуванням".

ШВИДКА НАДІЯ ВАЛЕНТИНІВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 1987 році закінчила Донецький державний університет, одержала кваліфікацію „Філолог. Викладач”.

Кандидат філологічних наук з 1998 року.

Працює на кафедрі української мови та літератури з 1995 року, з 2010 - на посаді доцента.

Викладає курс ”Сучасна українська літературна мова”.

ЩЕРБАТЮК ВІКТОРІЯ СТАНІСЛАВІВНА,

старший викладач

Закінчила філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту у 1993 році за спеціальністю „українська мова і література”.

З 1993 року працює на кафедрі української мови та літератури ДДПУ.
Виконує дисертацію на тему „Мовносистемні та контекстуальні синоніми поетичної мови Ліни Костенко”.

Коло інтересів – лінгвостилістика, когнітивна лінгвістика, лексична синонімія, мовна тканина художнього тексту.

Викладає курси „Методика навчання української та зарубіжної літератури”, "Шкільний курс зарубіжної літератури з методикою його викладання" "Вступ до літературознавства", "Методика аналізу художнього тексту".