Шлях по сайту: Історія факультету

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Історія факультету - Сторінка 2

Друк

 

Омолоджуються керівні кадри факультету. У 1984 році на посаду завідувача кафедри математичного аналізу призначено кандидат фізико-математичних наук Володимира Івановича Рукасова, а у 1985 році на посаду завідувача кафедри математики кандидата фізико-математичних наук Усенка Віталія Михайловича. Із їх приходом на факультеті значно підвищився рівень математичних досліджень: під їх керівництвом випускниками фізико-математичного факультету вперше почали виконуватися дисертаційні роботи з математики безпосередньо в університеті, Рукасов В.І. і Усенко В.М. читали лекції студентам не тільки з базових курсів математичного аналізу і алгебри, а й спеціальні курси з сучасних проблем математики, значно поширилася тематика дипломних і магістерських робіт. У 1986 році Рукасов В.І. перейшов на посаду проректора з наукової роботи, а завідувачем кафедри було призначено кандидата фізико-математичних наук Василя Олексійовича Божка. Із 1988 до 1994 відбувалися зміни, у результаті яких на факультеті замість кафедри математики утворилися кафедра алгебри і кафедра геометрії та методики викладання математики. Кафедру алгебри очолювали з цього часу кандидат фізико-математичних наук Усенко Віталій Михайлович (1994 – 2001 рр.), кандидат фізико-математичних наук Рябухо Олена Миколаївна (2001 – 2007 рр., 2010 – 2015 рр.), кандидат фізико-математичних наук Величко Владислав Євгенович (2007 – 2010 рр.), кандидат фізико-математичних наук Турка Тетяна Вікторівна (з 2015 р.). Кафедрою методики викладання математики керували кандидат педагогічних наук Вікол Борис Анатолійович (1988 – 1990 рр.), Величко Євген Валентинович (1990 – 1991 рр.), Чурінова Раїса Антонівна (1991–1994 рр.), завідувачами кафедри геометрії та методики викладання математики були кандидат фізико-математичних наук Моторний Леонід Тимофійович (1994 – 1998 рр.) і кандидат фізико-математичних наук Чуйко Олена Вікторівна (з 1998 року).

Починаючи з 1996 року, на факультеті знову проводиться модернізація комп’ютерної техніки. У 2006 році кафедра фізики отримує новий сучасний кабінет для вивчення шкільного курсу фізики та методики навчання фізики з комп’ютерами та найсучаснішим мультимедійним обладнанням. Завдяки введенню в експлуатацію аудиторій з мультимедійним обладнанням на факультеті з’явилася можливість всі лекційні заняття проводити на новому науково-методичному рівні.

Майже 30 років виховною роботою на факультеті керував заступник декана Калимбет Анатолій Зіновійович. Культурно-масові заходи завжди проходили на вищому рівні. Останні 10 років належний рівень навчально-виховної роботи на факультеті забезпечує заступник декана фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент Кадубовський Олександр Анатолійович.

У зв’язку з істотними змінами, які відбувалися в університеті в цілому та на окремих кафедрах протягом останніх років та, як закономірний результат тривалого обговорення питання щодо створення потужної випускової математичної кафедри на фізико-математичному факультеті, у 2012 році на основі кафедри «Економіко-математичних дисциплін» та кафедри «Математичного аналізу» була створена кафедра «Математики» під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора С.М. Чуйка.

У 2013 році за наказом ректора ДДПУ до складу кафедр фізико-математичного факультету було приєднано кафедру «Документознавства та культурно-інформаційної діяльності», яка згодом набула назву кафедри «Культурології, естетики та історії». Керує кафедрою доктор філософських наук, професор Володимир Анатолійович Федь.

Насьогодні на факультеті працюють понад 45 викладачів, із яких 7 доктори наук, професори та 30 кандидати наук, доценти. Провідну роль відіграють викладачі найвищої кваліфікації – доктори фізико-математичних наук, професори С.М. Чуйко, С.О. Чайченко, М.К. Нечволод, В.О. Надточій, О.П. Костіков, Д.Є. Іванов та доктор філософських наук, професор В.А. Федь.

Важливою складовою життя факультету є зустрічі з провідними вченими, наукові семінари за участю фахівців з математики, фізики та методики їх навчання. На базі факультету регулярно проводяться міжнародні наукові конференції та семінари, форуми та круглі столи молоді і студентів. Зокрема, важливими подіями на факультеті були такі наукові заходи:

  • Міжнародний семінар «Фрактальні об'єкти в математиці, фізиці та біології», Слов'янськ, 25 – 27 травня 1991 р.
  • Міжнародна алгебраїчна конференція, присвячена пам’ятi професора Л.М. Глускiна, Слов'янськ, 25 – 29 серпня 1997 р.
  • Міжнародний науковий семінар «Теорія апроксимації в Європейському контексті: підходи, застосування, перспективи», Слов'янськ, 16 – 17 серпня 2007 р.
  • Міжнародний семінар «Smoothness, approximation and related topics», Слов’янськ, 8 – 10 червня 2010 р.
  • Міжнародна наукова конференція «Крайові задачі, теорія функцій та їх застосування» з нагоди 75 – річчя академіка А.М. Самойленка, Слов'янськ, 12 – 14 червня 2013 р.
  • Міжнародна наукова конференція «Крайові задачі, теорія функцій та їх застосування» з нагоди 60 – річчя В.І. Рукасова, Слов'янськ, 21 – 24 травня 2014 р.
  • Завершується підготовка до міжнародної конференції «Теорія наближення функцій та її застосування», присвяченої 75-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН України, професора О.І. Степанця (1942 – 2007), Слов'янськ, 28 травня – 3 червня 2017 р.