Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада К 12.112.02 Загальна інформація

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Загальна інформація

Друк

Спеціалізована вчена рада К 12.112.02

у Державному вищому навчальному закладі „Донбаський державний педагогічний університет”

84116, м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19.

тел.: (06262) 3-23-54.


Спеціалізована вчена рада К 12.112.02 створена у 2017 році на підставі наказу МОН України № 1714 від 28.12.2017 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 року» з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністями за спеціальностями 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» та 09.00.05 «Історія філософії» строком на три роки.


СКЛАД РАДИ

Голова ради:

Мозговий Леонід Іванович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 09.00.05.

Заступник голови:

Дубінін Віктор Власович, д.філос.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 09.00.03.

Учений секретар:

Карпенко Андрій Олексійович, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 09.00.05.


Члени ради:

Абизова Лариса Віталіївна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 09.00.03;

Біличенко Ольга Леонідівна, д.держ.упр., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 09.00.05;

Богданова Наталія Григорівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут» Української інженерно-педагогічної академії, спеціальність 09.00.03;

Дубініна Віра Олександрівна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, Українська медична стоматологічна академія, спеціальність 09.00.05;

Дьяковська Галина Олександрівна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 09.00.03;

Ємельяненко Ганна Дмитрівна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 09.00.05;

Курінна Світлана Миколаївна, д.пед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 09.00.03;

Мельник Валерія Валеріївна, д.філос.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 09.00.03;

Павлов Віталій Іванович, к.філос.н., доцент, директор Краснолиманської філії, ДВНЗ «Український державний університет залізничного транспорту», спеціальність 09.00.03;

Панасенко Елліна Анатоліївна, д.пед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», спеціальність 09.00.05;

Петрушов Володимир Миколайович, д.філос.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний університет залізничного транспорту», спеціальність 09.00.05;

Рассоха Ігор Миколайович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Харківський державний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 09.00.05.

 

Навігація

Контакти

Оголошення


 


 Оголошення