28 березня 2020 року

Друк

Спеціалізована вчена рада К12.112.02 повідомляє, що захист кандидатської дисертації Петренка Максима Олеговича «Ідея гідності людини в модерному і постмодерному соціальних проектах» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, який мав відбутися 28.03.2020р.у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет», ауд. №201 (корпус 3), переноситься на невизначений термін згідно наказу МОН № 406 від 16.03.2020. Дату захисту буде повідомлено додатково.

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 12.112.02

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ З ФІЛОСОФІЇ

28 березня 2020 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 28 березня 2020 р., початок засідання о 12.00 годині:

1. Захист дисертації Петренка Максима Олеговича „Ідея гідності людини в модерному та постмодерному соціальних проектах”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Ситніченко Людмила Анатоліївна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник (Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, м. Київ), старший науковий співробітник відділу історії зарубіжної філософії.

Офiцiйнi опоненти: Богданова Наталія Григорівна, доктор філософських наук, професор кафедри охорони праці та екологічної безпеки (Українська інженерно-педагогічна академія, Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут, м. Бахмут) (відгук).

Толстов Іван Вікторович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології (Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків) (відгук).