Шлях по сайту: Наука та інновації Науково видавнича діяльність Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Друк

Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти


01.07.2016 року Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України до переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, включено збірник наукових праць «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти», започаткований кафедрою теорії і практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Збірник є електронним науковим виданням, що відповідає сучасним процесам інформатизації освіти і науки. Фактично – це потужний сайт, створений трьома мовами відповідно до вимог, які висуваються до фахових видань такого типу.

Електронне фахове видання «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти» (гол. редактор – проф. Гаврілова Л. Г.) включено до наукометричної бази Index Copernicus (Польща). Індекс видання становить 2018:70.17 (паспорт видання).

Головним редактором збірника є ректор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», доктор педагогічних наук, професор С.О. Омельченко.

Заступник головного редактора – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ «ДДПУ» Л.Г. Гаврілова.

У складі редакційної колегії:

Барановська Л. В. – доктор педагогічних наук, професор (Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна);

Дичко В. В. – доктор біологічних наук, професор (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна);

Жуковська А. – доктор габілітований, професор (Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща);

Інь Маоюань – кандидат педагогічних наук, доцент (педагогічний університет, м. Муданьцзянь, Китай)

Козир А. В. – доктор педагогічних наук, професор (факультет мистецтв Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна);

Кручинський М. Г. – доктор медичних наук, професор (Поліський державний університет, м. Пінськ, Білорусь);

Лавріненко О. А. – доктор педагогічних наук, професор (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, НАПН України, м. Київ, Україна);

Набока О. Г. – доктор педагогічних наук, професор (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна);

Панасенко Е. А. – доктор педагогічних наук, професор (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна);

Роганова М. В. – доктор педагогічних наук, професор (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» м. Харків, Україна);

Солдатенко М. М. – доктор педагогічних наук, професор (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, НАПН України, м. Київ, Україна);

Стешенко В. В. – доктор педагогічних наук, професор (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна);

Хижняк І. А. – кандидат педагогічних наук, доцент (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна);

Хомич Л. О. – доктор педагогічних наук, професор (Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, м. Київ, Україна);

Цвєткова Г. Г. – доктор педагогічних наук, професор (Інститут розвитку дитини, НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна);

Шейко В. І. – доктор біологічних наук, професор (Гуманітарний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна).

Рецензенти:

Гриньова В. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

Сергієнко В. П. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії НПУ імені М. П. Драгоманова.

 


Докладно з електронним фаховим виданням можна ознайомитися за адресою. Керівництво для авторів можна знайти за посиланням.

 

Оголошення