Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 Повідомлення 02 - 03 лютого 2017 року

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

02 - 03 лютого 2017 року

Друк

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 12.112.01

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ (КАНДИДАТСЬКИХ) ДИСЕРТАЦІЙ З ПЕДАГОГІКИ

02 - 03 лютого 2017 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 02 лютого 2017 р., початок засідання о 10.00:

1. Захист дисертації Кондратець Інни Вікторівни „Розвиток рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти” поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Курінна Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти (ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Cлов’янськ)).

Офiцiйнi опоненти: Желанова Вікторія В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки (Київський університет імені Бориса Грінченка) (відгук);

Чаговець Алла Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики дошкільної освіти (Комунальний заклад „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради) (відгук).


2. Захист дисертації Парфенюк Вікторії Олександрівни „Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки” поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Богданова Інна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій (Державний заклад „Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського”).

Офiцiйнi опоненти: Петришин Людмила Йосипівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) (відгук);

Архипова Світлана Петрівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) (відгук).


Порядок денний на 03 лютого 2017 р., початок засідання о 09.00:

1. Захист дисертації Семеніхіної Олени Володимирівни „Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань” поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий консультант: Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини та корекційної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

Офiцiйнi опоненти: Працьовитий Микола Вікторович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан фізико-математичного факультету (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) (відгук);

Прошкін Володимир Вадимович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін (Київський університет імені Бориса Грінченка) (відгук);

Солдатенко Микола Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України) (відгук).


2. Захист дисертації Сосюри Марини Олександрівни „Формування соціальної суб’єктності неповнолітніх у центрах реабілітації” поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Васильєва Марина Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

Офiцiйнi опоненти: Коношенко Сергій Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, декан педагогічного факультету (ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Cлов’янськ)) (відгук);

Поляничко Анжела Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка) (відгук).


 

Оголошення