Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 Повідомлення 01 - 02 червня 2017 року

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

01 - 02 червня 2017 року

Друк

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 12.112.01

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ (КАНДИДАТСЬКИХ) ДИСЕРТАЦІЙ З ПЕДАГОГІКИ

01 - 02 червня 2017 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 01 червня 2017 р., початок засідання о 09.00:

1. Захист дисертації Хижняк Інни Анатоліївни „Теорія і практика підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий консультант: Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор (ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”).

Офiцiйнi опоненти: Прошкін Володимир Вадимович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін (Київський університет імені Бориса Грінченка) (відгук);

Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка) (відгук);

Цвєткова Ганна Георгіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) (відгук).


2. Захист дисертації Чжан Луна „Особистісно-професійний розвиток учителів у системі безперервної педагогічної освіти Китайської Народної Республіки”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Юр’єва Катерина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

Офiцiйнi опоненти: Лунячек Вадим Едуардович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності (Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків) (відгук);

Перепадя Дар’я Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземної філології, секції східних мов (Приватний вищий навчальний заклад „Краматорський економіко-гуманітарний інститут”) (відгук).


Порядок денний на 02 червня 2017 р., початок засідання о 09.00:

1. Захист дисертації Юр’євої Катерини Анатоліївни „Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий консультант: Прокопенко Іван Федорович, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, ректор (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

Офiцiйнi опоненти: Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України) (відгук);

Князян Маріанна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри французької філології (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова) (відгук);

Цвєткова Ганна Георгіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) (відгук).

2. Захист дисертації Ішутіної Олени Євгенівни „Формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови в процесі фахової підготовки”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Хижняк Інна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету початкової, технологічної та професійної освіти (ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”).

Офiцiйнi опоненти: Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук (Вищий навчальний заклад Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”) (відгук);

Кухар Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп'ютерної інженерії та освітніх вимірювань (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) (відгук).

 

Оголошення