Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 Повідомлення 03-04 липня 2018 року

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

03-04 липня 2018 року

Друк

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 12.112.01

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ (КАНДИДАТСЬКИХ) ДИСЕРТАЦІЙ З ПЕДАГОГІКИ

03-04 липня 2018 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 03 липня 2018 р., початок засідання о 10.00 годині:

1. Захист дисертації Клєби Анни Іванівни „Формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Роганова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти (КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради).

Офiцiйнi опоненти: Цвєткова Ганна Георгіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) (відгук);

Борова Валентина Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти (ПВНЗ „Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука”, м. Рівне) (відгук).

2. Захист дисертації Деміденка Віктора Володимировича „Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Юр’єва Катерина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

Офiцiйнi опоненти: Завалевський Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, в.о. директора (Державна наукова установа „Інститут модернізації змісту освіти”, м. Київ) (відгук);

Коркішко Олена Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи (Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, м. Слов’янськ) (відгук).


Порядок денний на 04 липня 2018 р.,початок засідання о 09.00 годині:

1. Захист дисертації Давидченко Інни Дмитрівни „Формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Чаговець Алла Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики дошкільної освіти (Комунальний заклад „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” ХОР);

Офiцiйнi опоненти: Цвєткова Ганна Георгіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) (відгук);

Кондратець Інна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти (Київський університет імені Бориса Грінченка) (відгук).

2. Захист дисертації Поєдинцевої Лариси Леонідівни „Формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер у процесі професійної підготовки у медичних коледжах”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Кайдалова Лідія Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології (Національний фармацевтичний університет, м. Харків).

Офiцiйнi опоненти: Ісаєва Оксана Степанівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри латинської та іноземних мов (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького) (відгук);

Корж Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця) (відгук);

Додатковий опонент: Набока Ольга Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор (Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, м. Слов’янськ) (відгук).

 

Оголошення