Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 Повідомлення 06-07 грудня 2018 року

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

06-07 грудня 2018 року

Друк

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 12.112.01

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ (КАНДИДАТСЬКИХ) ДИСЕРТАЦІЙ З ПЕДАГОГІКИ

06-07 грудня 2018 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 06 грудня 2018 р., початок засідання о 10.00 годині:

1. Захист дисертації Анголенко Валентини Володимирівни „Підготовка майбутніх працівників соціальної сфери до здійснення соціально-педагогічного супроводу неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Рассказова Ольга Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (Комунальний заклад „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради);

Офiцiйнi опоненти: Караман Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки і психології (Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ) (відгук);

Шароватова Олена Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки (Національний університет цивільного захисту України, м. Харків) (відгук).

2. Захист дисертації Лученко Ольги Олександрівни „Професійна адаптація вчителів-початківців до роботи в школах Японії”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Гриньова Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

Офiцiйнi опоненти: Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри філософії та економіки освіти (Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського) (відгук);

Ляшова Надія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і практики початкової освіти (Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, м. Слов’янськ) (відгук).


Порядок денний на 07 грудня 2018 р., початок засідання о 09.00 годині:

1. Захист дисертації Данілової Лариси Володимирівни „Соціально-педагогічні умови формування почуття милосердя в студентської молоді у процесі благодійної діяльності”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Корецька Любов Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних та фундаментальних дисциплін (ПВНЗ „Міжнародний університет бізнесу і права”, м. Херсон);

Офiцiйнi опоненти: Коношенко Сергій Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи (Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, м. Слов’янськ) (відгук);

Завацька Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи (Національний університет „Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів) (відгук).

2. Захист дисертації Коркішка Артема Володимировича „Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутніх магістрів педагогіки вищої школи”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Саяпіна Світлана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки вищої школи (Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, м. Слов’янськ).

Офiцiйнi опоненти: Цвєткова Ганна Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ) (відгук);

Полякова Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, директор (Харківський коледж Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради) (відгук).

 

Оголошення