Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 Повідомлення 19 - 20 березня 2020 року

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

19 - 20 березня 2020 року

Друк

Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 повідомляє, що засідання із захисту докторських (кандидатських) дисертацій призначенні на 19 та 20 березня 2020 року переносяться на невизначений термін, до завершення карантину, відповідно наказу МОН № 406 від 16.03.2020 року та наказу ДДПУ № 217 від 18.03.2020 року. Дату захисту буде повідомлено додатково.

Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 повідомляє, що захисти, які були перенесені з 19 та 20 березня 2020 року, у зв'язку з карантином, відбудуться 23 червня 2020 року о 14.00 год. та 24 червня 2020 року о 09.30 год.

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 12.112.01

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ (КАНДИДАТСЬКИХ) ДИСЕРТАЦІЙ З ПЕДАГОГІКИ

19 - 20 березня 2020 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 19 березня 2020 р., початок засідання о 09.30 годині:

1. Захист дисертації Ільєнко Олени Львівни „Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки у технічному університеті”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий консультант: Гриньова Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової і професійної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

Офiцiйнi опоненти: Завалевський Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, перший заступник директора (Державна наукова установа „Інститут модернізації змісту освіти”) (відгук);

Колбіна Тетяна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця) (відгук);

Набока Ольга Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи (ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”) (відгук).


2. Захист дисертації Штики Юрія Михайловича „Розвиток аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Кудріна Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка).

Офіційні опоненти: Лебедик Леся Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук (Вищий навчальний заклад Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”) (відгук);

Набока Ольга Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи (ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”) (відгук).


Порядок денний на 20 березня 2020 р., початок засідання о 10.00 годині:

1. Захист дисертації Співака Ярослава Олеговича „Теорія та практика формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий консультант: Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор (Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, м. Слов’янськ).

Офiцiйнi опоненти: Лісовець Олег Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) (відгук);

Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ)) (відгук);

Чернуха Надія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) (відгук).

 

Оголошення