Шлях по сайту: Наука та інновації Наукові школи

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Наукова школа професора Солодухової Ольги Георгіївни

Друк

Наукова школа доктора психологічних наук, професора

Солодухової Ольги Георгіївни

Наукова школа«Адаптація особистості до навчання, діяльності та соціуму».

Керівникдоктор психологічних наук, професор Солодухова Ольга Георгіївна.

Контакти: 

У 1976 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Индивидуальные особенности внимания в мыслительной деятельности учащихся (в процессе решения математических задач)» за спеціальністю 19.00.07 – дитяча та педагогічна психологія.

У 1998 році захистила докторську дисертацію на тему «Психологія становлення особистості молодого вчителя в процесі професійної адаптації»  за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. У 1999 році Солодуховій О.Г. було присвоєно вчене звання професора кафедри психології.

Солодухова О.Г. користується повагою та авторитетом у науковому колі психологів та педагогів України. Вона є членом двох Вчених рад по захисту кандидатських дисертацій (К. 64.108.03 Українська інженерно-педагогічна академія та К. 64.053.08 Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди). Постійно виступає у якості опонента. У 2008 році отримала нагороду «Жінка – науковець року».

За роки педагогічної діяльності Солодухова О.Г. опублікувала 146 наукових робіт, видала монографію «Професійне становлення молодого вчителя», два наукові посібники «Психологія емпатії» та «Психологія спілкування», біля десяти методичних рекомендацій.

Наукова школа сформована з метою спільної роботи над науковою проблемою «Адаптація особистості до навчання, діяльності та соціуму». Солодухова О.Г. разом з колегами, творчо працюють, забезпечують належні умови для розвитку нового психологічного напрямку.

Список наукових праць О.Г. Солодухової нараховує 146 позицій (детальніше див. тут).

Основні напрямки роботи наукової школи

- проблема становлення особистості вчителя в процесі професійної адаптації;

- адаптація молодого спеціаліста до професійної діяльності;

- психологічні особливості формування міжособистісних відносин;

- становлення професійної самосвідомості на етапі професійної підготовки;

- психологічний захист в системі особистісної регуляції;

- теоретико-методологічні основи розвитку та реалізації адаптаційного потенціалу особистості;

- психолого-педагогічні технології сприяння розвитку та реалізації адаптаційного потенціалу особистості в сучасних умовах життєздійснення;

- психологічний супровід особистості в екстремальних та кризових ситуаціях;

- гендерне самовизначення старших підлітків;

- питання самоактуалізації майбутніх психологів в процесі професійної підготовки.

За роки існування школи її членами по матеріалах досліджень опубліковано понад 620 наукових праць, серед яких підручники, навчальні і методичні посібники, монографії, статті. Досвід школи висвітлюється у матеріалах психологічної преси, у виступах її членів на наукових конференціях, на різноманітних майстер-класах, при проведенні психологічних тренінгів.

Під керівництвом проф. Солодухової О.Г. успішно працює аспірантура зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. У межах дії наукової школи у 2015 році була затверджена нова тема «Теоретико-методологічні засади формування адаптаційного потенціалу особистості в сучасних умовах життєздійснення». За цей час захищено тринадцять кандидатських дисертацій.

Основні представники наукової школи проф. Солодухової О.Г.

П.І.Б.

Науковий ступінь, вчене звання

Тема наукового дослідження

Рік захисту дисертації

1.

Єгорова Олена Борисівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Корекція поведінки з відхиленнями у підлітків в залежності від особливостей їх пізнавальних інтересів

1994

2.

Шайда Наталя Петрівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Психологічні особливості технічного мислення учнів загальноосвітньої середньої та допоміжної шкіл у процесі розв'язання конструктивно-технічних задач

1995

3.

Доцевич Тамілія Іванівна

Кандидат психологічних наук

Корекція порушень у комунікативній діяльності у дезадаптованих молодших школярів

1997

4.

Антонова Наталія Павлівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Ціннісні орієнтації у системі особистісних якостей студентів вищого педагогічного навчального закладу

2003

5.

Логвінова Діана Валеріївна

Кандидат психологічних наук, доцент

Вплив гендерних установок на статеворольове самовизначення старших підлітків

2007

6.

Степаненко Лариса Вікторівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Особливості прояву дисгармонійних емоційних станів особистості

2010

7.

Резнікова Олена Анатоліївна

Кандидат психологічних наук, доцент

Адаптаційна трансформація психологічного захисту особистості студента

2010

8.

Пахомова Ольга Леонідівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Культурологічно орієнтований навчальний діалог як чинник професійного становлення майбутнього психолога

2011

9.

Ульяніч Ігор Володимирович

Кандидат психологічних наук

Психологічні умови формування рефлексивної компетентності вчителів-початківців

2012

10.

Старинська Наталя Володимирівна

Кандидат психологічних наук

Особливості самоактуалізації майбутніх психологів в процесі професійної підготовки

2013

11.

Фархутдінова Юлія Нізамутдінівна

Кандидат психологічних наук

Психологічні особливості впливу сприймання музики на спілкування підлітків

2013

12.

Татьянчиков Андрій Олександрович

Кандидат психологічних наук

Формування розумових операцій як засіб адаптації підлітків до навчання в основній школі

2014

13.

Шайда Олександр Геннадійович

Кандидат психологічних наук

Психологічні особливості становлення професійного мислення майбутніх учителів гуманітарного профілю

2014

У межах теми наукової школи над дисертаційними дослідженнями працюють такі аспіранти:

1. Красноярська Лізавета Ігорівна – «Психологічні чинники розвитку здатності до прийняття емоційних проявів у майбутніх психологів».

2. Кучеренко Аліна Віталіївна – «Емоційні стани як умова адаптації осіб, які пережили психотравмуючу ситуацію».

3. Погрібна Альона Олександрівна – «Захисно-опануюча поведінка та емоційне вигорання у вчителів спеціальних шкіл – інтернатів для дітей з вадами інтелекту».

4. Кіян Людмила Володимирівна – «Когнітивні здібності як складова комунікативного потенціалу особистості».

5. Березка Софія Вікторівна – «Особистісні деформації та шляхи їх нівелювання на етапі професійної підготовки практичних психологів».

 

Оголошення