Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 Повідомлення 19-21 жовтня 2017 року

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

19-21 жовтня 2017 року

Друк

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 12.112.01

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ (КАНДИДАТСЬКИХ) ДИСЕРТАЦІЙ З ПЕДАГОГІКИ

19-21 жовтня 2017 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 19 жовтня 2017 р., початок засідання о 10.00 годині:

1. Захист дисертації Курінного Яна Віталійовича „Первинна економічна соціалізація дітей 5-6-річного віку в дошкільних навчальних закладах”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ).

Офiцiйнi опоненти: Рогальська-Яблонська Інна Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психолого-педагогічних дисциплін дошкільної та спеціальної освіти (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) (відгук);

Дудник Наталія Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, завідувач (Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 12, Уманська міська рада) (відгук).

 

2. Захист дисертації Зубкової Людмили Миколаївни „Формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в класичному університеті”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Гриньова Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

Офiцiйнi опоненти: Князян Маріанна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри французької філології (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова) (відгук);

Коркішко Олена Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи (Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, м. Слов’янськ) (відгук).


Порядок денний на 20 жовтня 2017 р., початок засідання о 09.00 годині:

1. Захист дисертації Олійник Владислави Олександрівни „Соціально-педагогічна профілактика жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Васильєва Марина Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

Офiцiйнi опоненти: Караман Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки і психології (Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ) (відгук);

Поляничко Анжела Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка) (відгук).

 

2. Захист дисертації Матвієнко Марини Євгенівни „Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування освітньо-виховного середовища”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Гриньова Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

Офiцiйнi опоненти: Глазкова Ірина Яківна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету філології та соціальних комунікацій (Бердянський державний педагогічний університет) (відгук);

Вікторенко Ірина Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і практики початкової освіти (Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, м. Слов’янськ) (відгук).


Порядок денний на 21 жовтня 2017 р., початок засідання о 09.00 годині:

1. Захист дисертації Черкашиної Жанни Віталіївни „Підготовка іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Кайдалова Лідія Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології (Національний фармацевтичний університет, м. Харків).

Офiцiйнi опоненти: Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини і корекційної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди) (відгук);

Ябурова Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і практики початкової освіти (Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, м. Слов’янськ) (відгук).

 

2. Захист дисертації Чусової Ольги Миколаївни „Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Богданова Інна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій (Державний заклад „Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського”).

Офiцiйнi опоненти: Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ) (відгук);

Заверико Наталія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (Запорізький національний університет) (відгук).


 

Оголошення